Luftvernstilling med 2 cm kanon

Anlegget hadde 2 stk luftvernstillinger som bestod av 2 cm luftvernkanoner.

2cmkanon1.jpg (21154 bytes)
Her sees 2 cm kanonstillingen. I hulrommene i bakkant
av bilde (tilsvarende på høyre og venstre side) ble det
oppbevart ammunisjon.

2cmkanon2.jpg (24619 bytes)
Inngang til stillingen til venstre. Det var også laget et
"oppholdsrom" hvor soldatene kunne stå tørt.

2cmkanon3.jpg (24304 bytes)
På det fleste tilsvarende stillingene var det laget et
"vannkar" som ble brukt til avkjøling av kanonløpene.