Hitlertennene

Ved innkjøringen til området er det satt opp hva man kalte "Hitlertenner". De skulle hindre tanks og andre kjøretøy i å komme inn på festningsområdet.

hitlertenner01.jpg (19584 bytes)

hitlertenner02.jpg (29537 bytes)

Det var også plassert en 20 mm kanon for å beskytte
innkjørselen. Gul strek viser plassering.
hitlertenner20mm.jpg (25071 bytes)

I bakkant av kanonen var der også en oppholds
bunker for mannskapet.
hitlertennerbunker.jpg (23616 bytes)