Kanonstilling med 15 cm SKC/45 skipskanon

Hovedkanonene på Hagland var opprinnelig skipskanoner for oppstilling i kasematt på linjeskip. På 1920-tallet fikk tyskerne lov av den allierte kontrollkommisjon å modernisere en del ledig artillerimateriell for oppsetting som kystartilleri. Det opprinnelige kasemattskjoldet ble skåret av og et nytt skjold for landoppstilling ble montert. Videre ble siktearrangementet utskiftet fra skipssystem til kystartillerisystem. Batteriet stod på Fehmarn i østersjøområdet som Batterie Bismarck før det havnet på Hellestø ved Stavanger i april 1940, da som dekningsbatteri for Vigdelbatteriet mens dette ble bygget. Deretter ble batteriet flyttet til Hagland der det var stridsklart som MKB Haugesund i oktober 1940. Kanonene har trolig aldri vært montert om bord i noe fartøy under første verdenskrig, ettersom alle fartøyer med denne type kanoner stort sett ble utlevert til de allierte etter at tyskerne hadde kapitulert.

Kanonene fra Hagland ble flyttet til Fjøløy i 1948, og da Fjøløy fikk 12,7 cm kanoner i 1959, ble rørene kassert, mens lavettene delvis ble gjenbrukt på batteri Rauøy. Det siste av lavettene fra Hagland ble kassert i 1963.

Kanonstillingene bestod av selve kanonen og en ammunisjonsbunkers. I tilknytning til hver kanonstilling var det også en oppholdsbunker og en boligbrakke. Oppholdsbunkeren var gasstett med surstoffsmasker og bestod av 1 rom  med køyeplass til 12 personer. Boligbrakken var ca. 10 x 9 meter og bestod av 3 rom hvorav 1 vaskerom og 2 soverom med ialt 15 soveplasser m/ køyer. Rommene var delt inn etter hvilken grad du hadde.

Det var også satt opp en oppservasjonsbunker på Røvær (en øy utenfor Hagland) med linjesamband til Hagland festning.

Litt uti krigen fryktet man angrep fra land, og taket på ammunisjonsbunkeren ble bygd om slik at kanonene kunne dreie 360 grader slik at man også kunne skyte innover land.

Den Tyske håndboken til kanoene....   Tysk behandlingsmanual...   Norsk ekserserreglement...

kanon01.jpg (27926 bytes)    
Her ser vi nærbilde av kanon nr. 3. Bilde til høyre er tatt av kanonen før den ble flyttet fra Hellestø/ Stavanger til Hagland (Bildet er fra SEEKO Bergen/Pionerstab Adm.Westküste).


 

Bilde viser en tilsvarende kanon som nå står på Nordarnøy utenfor Bodø.

    

En av kanonene fra Nordarnøy er havnet på museum på Oscarsborg festning og pusset opp (vi ønsker oss en av de andre til Hagland...)

stemmen.jpg (18754
 bytes)     kanon4.jpg (20627 bytes)
På høyden ser vi selve kanonstillingen (nr. 4) som var godt tildekket med kamuflasje. I forkant ved vannet sees boligbrakken. Oppholdsbunkeren lå i kløften til venstre for stillingen.

bunker01.jpg (31880 bytes)     bunker13.jpg (29458 bytes)
Dette er oppholdsbunkeren til stilling nr. 3.


Bilde av ovetrykksvifte i mannskapsbunkersene.

stilling01.jpg (24414 bytes)
Dette bildet er tatt på kanten av kanonstilling nr. 3 inn over
ammunisjonsbunkeren. Stengene i forkant av bildet bar kamuflasjen
som dekket selve kanonen som stod til venstre for bildet.