Kommandotårnet

Kommandotårnet er skutt inn i fjellet og det er stort sett bare "hatten" som kan sees.
Her var bla. en avstandsmåler som var en stor stereoavstandsmåler (antagligvis 6 m).
Bunkeren inneholdt et stort rom med køyeplasser for 12 personer, et rom for leirens telefonanlegg (sentral) og et radiorom med sender og mottager.
I tillegg var der 2 mindre rom hvorav det ene var sanitetsvakt.

Beskrivelser fra Kystartilleriet datert august 1946:
"6 Meter fransk stereomåler i avstandsmålerstasjonen på taket. I KO-plassen, 1 peileapparat for dobbel kikkert, 1 telefonapparat, 1 alarmapparat og talerør til avstandsmåleren.
I artillerisentralen like bak KO og i forbindelse med denne: "Vorhalt rechner C/27" for påkledning av dagkorreksjonen, fart i lengde, side osv. I et rom rett under KO står paralaksregneren med aksel opp til peileapparatet i KO. I et rom innenfor dette en omsjaltningsboks for ildforbindelsene hvorved batteriet kunne brukes som helt batteri eller to halve. I et eget rom, en Johnsens radiosender, i et annet rom en stor telefonveksel"
 

kommando01.jpg (25943 bytes) kommando04.jpg (26255 bytes)
Oppå fjelltoppen sees "hatten" som lå oppå et rom (KO) hvor de hadde 360 graders utsikt, og god oversikt over store områder.
Til høyre sees et av pumpehusene.

kommando01.jpg (24925 bytes) kommando02.jpg (25610 bytes)

kommando03.jpg (27579 bytes)

I halvsirkelen som lå i nedkant av kommandotårnet stod
den store avstandsmåleren.