Marineküstenbatterie (MKB) 10/504 Haugesund (MKB Bismarck)
Hagland festning

Hagland festning ligger 12,5 km nord for Haugesund og besto av 4 stk 15 cm kanoner.
Anlegget ble bygget av tyskerene under 2. verdenskrig. Byggingen startet i 1940 og det ble drevet arbeider frem til tyskerene forlot stedet 1. pinsedag 1945, riktignok med noe redusert arbeidsstokk mot slutten.