Minekart for MKB 10/504

Her ligger alle minekartene og tilhørende sertifikater og dokumentene for anlegget.

Kartene er kopiert, scannet og redigert sammen fra originalene og ligger her i full størrelse.
PS!! Det ligger maaange (!) arbeidstimer for å gjøre dem tilgjengelig her, behandle dem med respekt...

 Dokumenter:

Minedokument

Minensperrbeschreibung

Minensperrbeschreibung Teil2

Minerydde sertifikat

Mineryddings dokument

Minekart:

Oversiktskart Haugalandet 5221 73C

Teil 1, 2A

Oversiktskart 5221 73C

Teil 1, 2B

Mineplan 5221 73C

Teil 1, 2C Felt A

Mineplan 5221 73C

Teil 1, 2D, Felt B

Mineplan 5221 73C

Teil 1, 2D, Felt C

Mineplan 5221 73C

Teil 1, 2F, Felt D

Mineplan 5221 73C

Teil 1, 2G, Felt E

Mineplan 5221 73C

Teil 1, 2 H, Felt F

Mineplan 5221 73C

Teil 1, 2i, Felt G

Mineplan 5221 73C

Teil 1, 2J, Felt H

Oversikt Haugalandet 5221 73C

Teil 2, 3A

Oversikt 5221 73C

Teil 2, 3B

Oversikt 5221 73C

Teil 2, 3C

Mineplan 5221 73C

Teil 2, 3D, Felt 1

Mineplan 5221 73C

Teil 2, 3E, Felt 2

Mineplan 5221 73C

Teil 2, 3F, Felt 3

Mineplan 5221 73C

Teil 3, 4A, FeltD_ABC

Mineplan 5221 73C

Teil 3, 4B, Felt E_FGHJK

Mineplan 5221 73C

Teil 3, 4D, Felt J

Mineplan 5221 73C

Teil 3, 4E, Felt L1

Mineplan 5221 73C

Teil 3, 4F, Felt L2 og N

Mineplan 5221 73C

Teil 3, 4G, Felt L3

Mineplan 5221 73C

Teil 3, 4H, Felt Q