De kom første gang på befaring 18 eller 19 mai 1940.......
Kilde: Telefonsamtale med Eivind Eidesen 14.07.97

"Tyskerne kom på den fyste synfaring 18 eller 19 mai 1940. Me (familien) var i torvmyrane, då en gjeng med tyske offiserer med høge huer kom.
Dei blei litt oppskaka p.g.a. noen åpne veiter i forbindelse med nydyrkning av område sør for Dalsåkeren – de trudde det var skyttergraver.

Festningsveien blei påbegynt 1. Juni 1940. Veien blei bygd av entreprenør Røthing, som i nyere tid ble solgt til Veidekke. Prosjektleder var ing. Lyngholm.

Tyskerne blei naturlig nok ikke godt mottatt men de opptrådde meget korrekt i vårt område.
De bodde til å begynne med i bedehuset og eventuelt i telt under oppbyggingen.
Brakkene blei satt opp av prefabrikerte materialer fra byen (Haugesund) og ferdigstilt til vinteren –1940/41.
Leiren blei framstilt som en hyggelig landsby med gule hus og grønne lister de fyste årene. Der var også anlagt grønnsakshagar, plenar og fontener. Kamuflasjen ble påmalt og veier dekket til i –42,-43.

Tyskerne kjørte rundt i nåken store Ford'ar med høye karmar som blei kalt Finlandsbilane.

De dyrka også litt poteter på et par mål i Nyland og hadde 4-5 griser der det er så grønt nå på veien ned til Bokshavn. Me fekk kun driva gård øst for Kvednavatnet.

Arill Eidesen (død) bror til Eivind var kaptein i Milorg under krigen. Han huska at dei hadde noen karter over området som blei sendt til England i 42-43.

Tolk for tyskerene var ein Bleivik fra Bleivik familien med "Klara Klok". Han var meget dårlig likt, men det viste seg vissnok at han var dobbeltagent og fikk innreise til USA rett etter krigen."