Oversikt over hva anlegget bestod av:

HOVEDSKYTS 
- 4 stk. 15,0 cm SKL45
- Kaliber:15,0 cm
- skuddvidde: 17.000 meter
- Prosjektilvekt: 45,3 kg.
- Skuddtakt: 4 - 6 skudd/min. (noe høyere over korte tidsrom)
- Utgangshastighet: 835 m/sek
- Sideretting: 360° (kunne betjenes på begge sider av kanonen)
- Elevasjon -4° – +45
- Modell: 15 cm SKL/45 in 15 cm MPLC/1913
- Kanonen er beskyttet med splintsikring med 2” tykkelse i front
 
LUFTVERN 
- 8 stk. 2 cm FLAK. 4 stk. Flak C/30 og 4 stk. 2,0cm Madsen (i 1943)
- 8 stk, 2 cm FLAK. 4 stk. 2,0 cm Oerlikon og 4 stk. 2,0 cm Flak 38 (i 1945)

 
NÆRFORSVAR 
- 2 stk. 5,0 cm KwK i sokkellavett
- 1 stk. 7,62 cm F.K.(r)
- 2 stk. 5,0 cm BK(f)
- 2 mitl. FlW. og 8 stk. Abwehr-Flammwerfer 42
- 7 stk. sMG og 2 stk. MG


ANDRE STRIDSMIDLER
- 2 stk. 150 cm lyskastere (i 1945)
- 2 stk. 60 cm lyskastere (i 1945)

Hovedanlegget

- Hitlertenner
- Kontorbrakke (i leirens sentrum)
- Sykebrakke på 21 x 7 meter med 13 sengeplasser
- Vaktbrakke på 15 x 11 meter med skomakerverksted og 11 køyer
- Arrestbrakke på 8,5 x 6,5 meter med 4 seller
- Pumpehus på 4 x 2,5 meter med 0,8 kilowatt pumpe og tank
- 2 lagerbrakker på hver 14 x 7 meter med tilsammen 10 lagerrom
- Boligbrakke på 10 x 8 meter med 4 soverom og 9 køyer
- Garagebrakke på 26 x 8 meter med kontor og 3 køyer
- Infanteribrakke på 30 x 10 meter med 12 soverom og oppholdsrom
- Spisebrakke på 30 x 8 meter med kjøkken, 2 spisesaler og oppholdsrom
- Verksted/ boligbrakke på 11 x 7 meter med elektroverksted
- Verksted på 6 x 11 meter med et soverom
- Badehus på 5 x 11 meter med et soverom
- 2 boligbrakker på hver 7 x 5 meter med tilsammen 6 soverom
- Mannskapsbrakke på 10 x 4 meter med 3 rom
- 4 kanonstillinger med 15 cm SKC/45 kanon og ammunisjonsbunker
- 4 gasstette oppholdsbunkere med surstoffapparater
- 4 boligbrakker på hver 10 x 9 meter tilsammen 12 rom og 60 køyplasser
- 1 stk 60 cm lyskaster med utkikksrom
- 1 stk 60 cm lyskaster med utkikksrom og oppholdsrom med 2 køyer
- Stor ammunisjonsbunker for drivladninger til hovedskytset
- 2 luftvernstillinger med 2,0 cm kanoner og ammunisjonslager
- 6 oppholdsbunkere med overtrykksvifter som gasstetning
- Flere overbygde maskingeværbunkere og mg-stillinger
- Kommandotårnet med køyplasser for 12 personer og sanitetsvakt.

Festningens nordre del:

- 2 bygninger inneholdende 1 stort og 1 mindre strømaggregat
- Brakke med 3 værelser, kjøkken og 8 køyeplasser
- Brakke med 2 værelser og 4 køyeplasser
- Brakke med 2 værelser, kjøkken og 10 køyeplasser

Festningens ytre del (mot havet):

- Motorhus med lysmotor til 150 cm lyskaster
- Ammunisjonsbunker med 5 cm kanonammunisjon
- Lyskasterannlegg med bunker, utkikkstårn og 4 køyeplasser
- 5 cm kanonstilling med ammunisjonslager

Batteriet ved Bleivikklubben fyr:

- Garage
- Motorhus til lysmotor, 200 meter 1" gummikabel til 150 cm lyskaster
- Brakke med 4 rom og 8 køyeplasser
- Kjøkkenbrakke med spiserom
- Ammunisjonsbrakke for 5 cm kanonammunisjon
- Utkikkstårn med bunker
- 5 cm kanonstilling med ammunisjonsbunker

I tillegg til selve anlegget hadde luftwaffe (luftvåpenet) en bemannet lyttepost med lytteutstyr for fly. Dette anlegget var trolig ikke under kommando av eller knyttet til selve hovedanlegget.