Vaktbrakke (skomaker- og skredderverksted)

Vaktbrakken var på 15 x 11 meter ved innkjørselsporten. Den bestod av 1 soverom, 1 kontorrom, 2 lagerrom, 1 spiserom, 1 rom for skomakerverksted og 1 vaktrom. I tillegg skal det ha vært potetkjeller under brakken.
Inventaret bestod av 11 køyer, 7 ovner, 8 border, 1 telefon, 1 radio, 1 bordlampe, 7 skaper, 2 reoler, diverse krakker og pinnestoler, 1 elektrisk ovn og 1 vask.

brakke04.jpg (17420 bytes) grunn04.jpg (25339 bytes)

Hovedinnkjørselen til anlegget lå like til høyre for bildet. Terreng formasjonen med fjellknauser og vann gav
en ideél mulighet for å sperre for innkjøring.

bunker01.jpg (23202 bytes)

I tilknytning til vaktbrakken var der en oppholdsbunker.
Den hadde overtrykksvifte som gasstetning.